W niewoli własnych uczuć – mechanizm nałogowego regulowania uczuć.