Jak niestawianie siebie na pierwszym miejscu wpływa na rozwój uzależnienia?