Mechanizm uzależnienia – system iluzji i zaprzeczeń