Współuzależnienie jako uzależnienie od bycia potrzebnym